Māori Law

[ Māori Law ]

Ka mahi a Auld Brewer Mazengarb & McEwen mā te maha noa atu o ngā momo hinonga whakahaere tikanga kāwana whai muri i te whakataunga kerēme, ngā tōpūtanga kaupapa ā-iwi, ngā rāngai ahuwhenua – hauora hoki, me ngā pakihi ā-whānau, ā-hapū hoki. Ka mahi hoki mātou mā te Kāwantanga matua ki te whakatū kaupapa (pāpori mai, tūmataiti mai hoki) ki te whenua Māori. Auld Brewer Mazengarb & McEwen acts for various post settlement governance entities, pan-iwi organisations in the farming and health sectors and whānau and hapū based businesses. We also act for central Government in implementing housing (social and private) initiatives on Māori land.

 

Ka āwhina mātou ki te tuhi puka whakahaere tikanga kāwana, kirimana tauhokohoko hoki.   I roto i ēnei mahi, e āta mārama ana mātou ki ngā uara, me te horopaki ahurea e miramira ai te whakahaere tikanga kāwana me te whakamahi i ngā hinonga Māori.  

We assist with drafting governance documents and commercial contracts.   In doing so, we are conscious of the values and cultural context which underpin Māori entities’ governance and operations.  

Ngā momo tohutohu  

Areas of advice  

Te whakahaere rangatōpū tikanga kāwana pai rawa atu 

Best practice corporate governance  

Pūtea Taurewa Kāinga Whenua  

Kāinga Whenua loans  

Ture Whenua Māori  

Māori land law  

Tarati Whānau i raro i Te Ture Whenua Māori

Trusts under Te Ture Whenua Māori Act 1993  

Ngā Whakaaetanga Whakahaere Whenua

Land Management Agreements

Kirimana Tūranga Mahi  

Employment agreements  

Te Whakatau Tautohetanga

Dispute Resolution

Te Mahi Takawaenga 

Mediation

Kirimana Tauhokohoko  

Commercial contracts  

Rawa (tae atu ki te hoko rawa tauhokohoko me te rīhi; te utu whakawhanake, te utu hoko tauhokohoko mai hoki; te hoko atu me te hoko mai i ngā pakihi me ngā pāmu, me te whakarite hoko kāinga)  

Property (including, commercial property acquisitions and leasing, financing of commercial developments and acquisitions, business and farm sales and purchases as well as residential conveyancing)  

Ngā anga tarati whānau  

Family trust structures  

Ngā wira me ngā mana matatū roia

Wills and enduring powers of attorney  

He tīpakotanga mahi  

Highlights of our work  

Ko te whakatū i te hinonga hauora Māori nui rawa atu o Taranaki, ā, i muri mai ka hopu kōrero mō te whakahou i te anga o ngā hinonga whakahaere tikanga kāwana, whakamahi hoki.

Establishing Taranaki’s largest Māori health entity and documenting the subsequent restructure of its governance and operating entities  

Ko te mau kōrero mō te hoko whenua mai hei whakarahi ake i tētehi urupā  

Documenting the purchase of land to extend an urupa  

Ko te tuku tohutohu mō ngā take kōwhiri mā ngā hinonga whakahaere whakataunga kerēme  

Advising on election issues for post settlement governance entities  

Te arotake puka tarati mā ngā hinonga mana ārahi kua whakatau kerēme 

Reviewing trust deeds for post-settlement governance entities 

Te whakatū Rangapū Whāiti hei pupuru rawa ā-iwi

Establishing a Limited Partnership to hold iwi assets

Te whakapukapuka whakaaetanga whakahaere whenua hei tuku momo taketake kia rere

Documenting a land management agreement to facilitate the release of native species

Te tuku tohutohu ki ngā hapū mō ngā kōwhiringa anga mana ārahi

Advising hapū on options for governance structures

Te whakatau tautohetanga i waenga i tētehi hinonga kua whakatau kerēme, me tētehi uri o te iwi

Dispute resolution between post-settlement governance entity and an iwi member

Ko te tuku tohutohu mō ngā take kāwanatanga mā ngā tōpūtanga kaupapa ā-iwi  

Advising on constitutional issues for pan-iwi organisations  

Ko te mau kōrero mō te whakarite taunaki a te kāwanatanga matua i ngā pūtea taurewa Kāinga Whenua mō te whare ki te whenua Māori he tokomaha ngā tāngata whai pānga  

Documenting arrangements for central government assistance with Kāinga Whenua loans for housing on multiple-owned Māori land  

Ko te mau kōrero mō te kaupapa mahi ē i waenga i ētehi hinonga hauora Māori e rua  

Documenting a joint venture between two Māori health entities  

Ko te tuku tohutohu ki ngā hinonga whakahaere whakataunga kerēme mō ngā take tūranga mahi i te horopaki tikanga kāwana me ngā herenga mahi  

Advising post-settlement governance entities about employment issues in the context of governance and employment obligations